STRUGA S.A.
 

CENTRALA

Jezuicka Struga 3
88-111 Rojewo
tel.  52 351 10 90

tel./fax  52 351 25 24
struga@struga.pl
 

 

Pogotowie Utylizacyjne

tel. 52 351 10 39

tel. kom. 668 570 592

 

ODDZIAŁ
ZACHODNIOPOMORSKI

ul. Kołobrzeska 13
78-230 Karlino
tel. 94 311 92 50

tel./fax  94 311 72 38
karlino@struga.pl

 

ODDZIAŁ PODLASKI
ul. Gen. Andersa 38/304
15-113 Białystok
tel.  85 662 37 80
fax  85 662 37 81
bialystok@struga.pl


Punkty
Pozyskiwania i Przeładunku
Surowców Utylizacyjnych:

Olecko
tel. 87 523 46 73, 87 520 20 51
fax  87 520 20 52 
tel. kom. 604 519 995
olecko@struga.pl
 
Wysokie Mazowieckie 
tel. 602 728 987
tel. 696 438 781

wysokie@struga.pl

 

 

Fos-Fill

Nawóz WE typu A.2.7.

 

 Zastosowanie          

Fos-Fill  jest nawozem uniwersalnym przeznaczonym na wszystkie typy gleb, przede wszystkim zaś na gleby ubogie w fosfor oraz gleby kwaśne lub zakwaszone. Nadaje się pod wszystkie rośliny uprawne, szczególnie pod rośliny o zwiększonym zapotrzebowaniu na fosfor oraz rośliny o wydłużonej wegetacji.
Może być stosowany zarówno wiosną, jak i jesienią. Jest nawozem przedsiewnym i wymaga dobrego,
ale niekoniecznie głębokiego zmieszania z glebą. Z powodzeniem może być także stosowany pod pług. Szczególnie nadaje się do nawożenia „na zapas” i w dawkach odpowiadających wymaganiom roślin przewidzianych w zmianowaniu. Zawiera dużą ilość wapnia, a zatem nie wymaga uprzedniego wapnowania,
w całości je zastępując. Wysiew nawozu powinien być prowadzony najlepiej w warunkach bezwietrznych.
 

Fos-Fill może być także stosowany na plantacjach wieloletnich oraz na trwałych użytkach zielonych
(np. w sadach, na trawnikach, murawach, łąkach itp.) - po rozprowadzeniu na powierzchni darni pozostaje na niej przez krótki czas i wraz z wodami opadowymi zostaje przemieszczony do niższych partii, skąd stopniowo przenika do roztworu glebowego. Dlatego w takim zastosowaniu nawóz powinien być wysiewany najlepiej na krótko przed spodziewanymi opadami.

 

Szczegóły odnośnie dawkowania         

 

   > otwórz tabelę