STRUGA S.A.
 

CENTRALA

Jezuicka Struga 3
88-111 Rojewo
tel.  52 351 10 90

tel./fax  52 351 25 24
struga@struga.pl
 

 

Pogotowie Utylizacyjne

tel. 52 351 10 39

tel. kom. 668 570 592

 

ODDZIAŁ
ZACHODNIOPOMORSKI

 

Karlino
ul. Kołobrzeska 13
78-230 Karlino
tel. 94 311 92 50

tel./fax  94 311 72 38
karlino@struga.pl

 

ODDZIAŁ PODLASKI

Olecko

ul. Przemysłowa 10
19-400 Olecko
tel. 87 523 46 73, 87 520 20 51
fax  87 520 20 52 
tel. kom. 604 519 995
olecko@struga.pl
 

 

Produkcja energii

 

JESTEŚMY PIONIEREM w produkcji energii elektrycznej

z odpadów pochodzenia zwierzęcego. Procesowi odzyski-

wania energii na całym świecie poddaje się różnorodne odpady stanowiące biomasę, jednak dopiero od niedawna ta forma unieszkodliwiania znalazła swoje zastosowanie

w odniesieniu do odpadów zwierzęcych szczególnego i wysokiego ryzyka (kat. I i kat. II). Proces odzysku polega tu na uwolnieniu zmagazynowanej w odpadach energii chemicznej i przekształceniu jej w energię cieplną. Ciepło spalania jest w dalszym etapie wykorzystywane do produ-

kcji pary wodnej poruszającej turbinę elektrowni, co w efekcie finalnym prowadzi do wytworzenia energii elektry-

cznej. Właśnie w ten sposób - jako jedyna firma w Polsce - produkujemy w pełni ekologiczną, tzw. „zieloną”  energię elektryczną z odpadów pochodzenia zwierzęcego.

 

Produkcja energii jest realizowana dzięki instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów organicznych

z termicznym dopalaniem ścieków i gazów złowonnych. Instalacja ta została uruchomiona w 2008 roku i funkcjo-

nuje jako finalny etap unieszkodliwienia produktów powstających z odpadów przetwarzanych przez zakład utylizacyjny w Jezuickiej Strudze. Jest to najnowocześ-

niejsza tego typu spalarnia w kraju. Jej budowa realizo-

wana była w latach 2006 – 2008 i możliwa była między innymi dzięki dofinansowaniu uzyskanemu ze środków
Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Spo_wkp_logo 

 

 

 

  

UE_logo nfosigw_logo

 

 

 

 

 • Pogotowie Utylizacyjne

  Tutaj znajdziesz numery telefonów, pod którymi przez całą dobę przyjmujemy zgłoszenia odpadów do odbioru.

 • Zgłoś odpady do utylizacji

  Skorzystaj z poczty elektronicznej i prześlij do nas zgłoszenie o posiadaniu odpadów, które chciałbyś przekazać do utylizacji.

 • Stała współpraca

  Dołącz do naszych klientów korzystających ze stałych form współpracy. Zaproponujemy Ci najkorzystniejsze rozwiązania.

 • Dokumenty do pobrania

  Tutaj znajdziesz wzory dokumentów i formularzy wymaganych przy odbiorze odpadów oraz wskazówki jak je wypełniać.