STRUGA Spółka Akcyjna

 

Jezuicka Struga 3, 88-111 Rojewo

tel.  52 351 10 90, tel./fax 52 351 25 24

struga@struga.pl

 

NIP: 556-227-75-83

KRS 0000032006, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy w całości opłacony: 501.000 PLN 

 

Zarząd Spółki

p.o. Prezesa Zarządu, Wiceprezes Zarządu - Janusz Opała

Wiceprezes Zarządu - Ryszard Dylas

Wiceprezes Zarządu - Jan Kopeć

 

BIURO ZARZĄDU

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 71a

87-100 Toruń

tel./fax 56 645 10 40

torun@struga.pl

 

Centrala

Jezuicka Struga 3, 88-111 Rojewo

tel. 52 351 10 90, 52 351 13 71

tel./fax 52 351 25 24

  

Pogotowie Utylizacyjne - tel. 52 351 10 39,  668 570 592

 

Zakład Utylizacji - tel. 52 351 10 90,  52 351 25 24
          K
ierownik: Dariusz Frankowski, wew. 103

          Sekretariat - wew. 111

          Dział Księgowości - wew. 112

          Dział Sprzedaży - wew. 113

Dział Energetyki - Wiceprezes Zarządu Janusz Opała - wew. 175

Dział Transportu i Logistyki - kierownik: Tomasz Proch, wew. 171

Dział Techniczny - kierownik: Jarosław Skrzypczyński, wew. 172

Biuro Zakładowego Lekarza Weterynarii - tel. 52 351 10 90, wew. 173

 

Oddział Podlaski

ul. Gen. Andersa 38/304, 15-113 Białystok

tel.  85 662 37 80, fax  85 662 37 81

bialystok@struga.pl

 

 

Punkty Pozyskiwania i Przeładunku Surowców Utylizacyjnych:

Olecko

ul. Przemysłowa 10, 19-400 Olecko

tel. 87 523 46 73, 87 520 20 51

tel. kom. 604 519 995

fax. 87 520 20 52

olecko@struga.pl

kierownik: Kazimierz Tomaszewski

 

 

Wysokie Mazowieckie

Brzóski-Falki 34a, 18-200 Wysokie Mazowieckie

tel. kom. 602 728 987, 696 438 781

wysokie@struga.pl

kierownik: Mariola Kaczyńska

 

Oddział Zachodniopomorski

ul. Kołobrzeska 13, 78-230 Karlino

tel. 94 311 92 50, tel./fax 94 311 72 38

karlino@struga.pl

kierownik: Karol Dowgiałło

 


Podstrony: