STRUGA Spółka Akcyjna

 

Jezuicka Struga 3, 88-111 Rojewo

tel.  52 351 10 90, 52 351 13 71
tel./fax 52 351 25 24

struga@struga.pl

 

NIP: 556-227-75-83

KRS 0000032006, Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego

Numer rejestru BDO 000021723

Kapitał zakładowy w całości opłacony: 501.000 PLN 

 

 

BIURO ZARZĄDU

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 71a

87-100 Toruń

tel./fax 56 645 10 40

torun@struga.pl

 

  

Pogotowie Utylizacyjne - tel. 52 351 10 39,  668 570 592

 

Zakład Utylizacji - tel. 52 351 10 90,  52 351 25 24
          K
ierownik -  wew. 103

          Sekretariat - wew. 111

          Dział Księgowości - wew. 112

          Dział Sprzedaży - wew. 113

Dział Energetyki  - wew. 175

Dział Transportu i Logistyki -  wew. 171

Dział Techniczny - wew. 172

Biuro Zakładowego Lekarza Weterynarii - tel. 52 351 10 90, wew. 173

 

ODDZIAŁY REGIONALNE

 

Olecko

ul. Przemysłowa 10, 19-400 Olecko

tel. 87 523 46 73, 87 520 20 51

tel. kom. 604 519 995

fax. 87 520 20 52

olecko@struga.pl

 

 

 

Karlino

ul. Kołobrzeska 13, 78-230 Karlino

tel. 94 311 92 50, tel./fax 94 311 72 38
tel. kom. 602 263 055

karlino@struga.pl

 

 


 

KOMUNIKACJA Z AKCJONARIUSZAMI

Pierwsze wezwanie do złożenia dokumentów akcji Struga S.A.

 

 Miejsce wydzielone na komunikację z akcjonariuszami (zgodnie z art. 5 §5 kodeksu spółek handlowych).