STRUGA S.A.
 

CENTRALA

Jezuicka Struga 3
88-111 Rojewo
tel.  52 351 10 90

tel./fax  52 351 25 24
struga@struga.pl
 

 

Pogotowie Utylizacyjne

tel. 52 351 10 39

tel. kom. 668 570 592

 

ODDZIAŁ
ZACHODNIOPOMORSKI

ul. Kołobrzeska 13
78-230 Karlino
tel. 94 311 92 50

tel./fax  94 311 72 38
karlino@struga.pl

 

ODDZIAŁ PODLASKI
ul. Gen. Andersa 38/304
15-113 Białystok
tel.  85 662 37 80
fax  85 662 37 81
bialystok@struga.pl


Punkty
Pozyskiwania i Przeładunku
Surowców Utylizacyjnych:

Olecko
tel. 87 523 46 73, 87 520 20 51
fax  87 520 20 52 
tel. kom. 604 519 995
olecko@struga.pl
 
Wysokie Mazowieckie 
tel. 602 728 987
tel. 696 438 781

wysokie@struga.pl

 

 

Dokumenty wymagane przy odbiorze padłych zwierząt

w przypadku korzystania z pomocy publicznej ARiMR

 

 

 

     1. Dokument handlowy

               kategoria 1  (bydło, owce, kozy)     pobierz formularz  

 

               kategoria 2  (trzoda chlewna, konie)     pobierz formularz  

 

               Jak wypełnić formularz - wskazówki i przykłady

 


 

 

     2. Oświadczenie producenta rolnego

              - według wzoru określanego przez ARiMR

       

 


 

Do otwarcia plików niezbędny jest program Adobe® Reader®. Można go pobrać bezpłatnie ze strony producenta.