STRUGA S.A.
 

CENTRALA

Jezuicka Struga 3
88-111 Rojewo
tel.  52 351 10 90

tel./fax  52 351 25 24
struga@struga.pl
 

 

Pogotowie Utylizacyjne

tel. 52 351 10 39

tel. kom. 668 570 592

 

ODDZIAŁ
ZACHODNIOPOMORSKI

ul. Kołobrzeska 13
78-230 Karlino
tel. 94 311 92 50

tel./fax  94 311 72 38
karlino@struga.pl

 

ODDZIAŁ PODLASKI
ul. Gen. Andersa 38/304
15-113 Białystok
tel.  85 662 37 80
fax  85 662 37 81
bialystok@struga.pl


Punkty
Pozyskiwania i Przeładunku
Surowców Utylizacyjnych:

Olecko
tel. 87 523 46 73, 87 520 20 51
fax  87 520 20 52 
tel. kom. 604 519 995
olecko@struga.pl
 
Wysokie Mazowieckie 
tel. 602 728 987
tel. 696 438 781

wysokie@struga.pl

 

 

Fos-Fill

Nawóz WE typu A.2.7.

  

Charakterystyka         

Jest to nawóz nieorganiczny prosty zawierający fosfor w postaci pięciotlenku fosforu (P2O5) jako podstawowy składnik pokarmowy oraz wapń jako składnik drugorzędny.  

  

Zawartość składników pokarmowych          

 Fos-Fill zawiera nie mniej niż 25% fosforu w przeliczeniu na pięciotlenek fosforu (P2O5) rozpuszczalnego w kwasach mineralnych, w tym co najmniej 55% zawartości rozpuszczalne w 2% roztworze kwasu mrówkowego.

Dopuszczalne odchylenie ujemne w stosunku do zawartości deklarowanej fosforu w przeliczeniu na P2O5 rozpuszczalnego w kwasach mineralnych i w 2% roztworze kwasu mrówkowego – 0,8%. 

 

Właściwości          

Fos-Fill  jest uniwersalnym nawozem fosforowo-wapniowym wytwarzanym wyłącznie ze składników naturalnych. Ma on postać pylistą i oprócz fosforu oraz wapnia zawiera także niewielkie ilości potasu (K2O), magnezu (MgO), siarki (S) i mikroelementów takich jak żelazo (Fe), mangan (Mn), miedź (Cu), cynk (Zn) i selen (Se). Nie zawiera natomiast ani metali ciężkich, ani jakichkolwiek innych związków toksycznych. Nawet w bardzo dużych dawkach jest całkowicie bezpieczny dla środowiska i nie stwarza ryzyka przenawożenia. 

Z uwagi na wysoką zawartość wapnia posiada doskonałe właściwości buforowe, dzięki czemu zmniejsza kwasowość gleby i zabezpiecza ją przed ponownym zakwaszeniem. Zawarte w nim formy fosforu są odporne na wymywanie i uwstecznianie, dlatego też nawóz ten świetnie nadaje się do nawożenia "na zapas", także na glebach kwaśnych, a nawet silnie zakwaszonych. Może być także stosowany na plantacjach wieloletnich oraz w sadach i na trwałych użytkach zielonych, ponieważ po rozprowadzeniu na powierzchni darni pozostaje na niej przez krótki czas i wraz z wodami opadowymi zostaje przemieszczony do niższych partii, skąd stopniowo przenika do roztworu glebowego.