Centrala

 

STRUGA S.A.

Jezuicka Struga 3, 88-111 Rojewo 

 

tel. 52 351 10 90, 52 351 13 71
tel./fax 52 351 25 24

 

 

Pogotowie Utylizacyjne - tel. 52 351 10 39,  668 570 592

 

Zakład Utylizacji - tel. 52 351 10 90,  52 351 25 24
          K
ierownik: wew. 103
          Sekretariat - wew. 111
          Dział Księgowości - wew. 112
          Dział Sprzedaży - wew. 113
 

Dział Energetyki - wew. 175
Dział Transportu i Logistyki -  wew. 171
Dział Techniczny - wew. 172
 

Biuro Zakładowego Lekarza Weterynarii - tel. 52 351 10 90, wew. 173